Bærekraft for oss i Kaffealliansen

Med vår allianse ønsker vi å bidra med å utvikle lokale arbeidsplasser, og bidra til vekst i distrikts Norge. Vi ønsker at disse skal utvikle seg, og leve videre på en god måte for sine ansatte og sine kunder. Dette mener vi er bærekraftig utvikling- vi «sår» litt for fremtiden. Våre leverandører på kaffemaskiner og kaffe har lenge tatt miljø og bærekrekraft på alvor. Vi tilbyr et bredt kaffesortiment og all vår kaffe er sertifisert, vår maskinleverandør har opnådd miljøsertifiseringen ISO 14001.

Vår kaffemaskinleverandør Evoca Group

Sertifiseringer
ISO 9001: Kvalitet
Den beste teknologien for en god kopp kaffe er sertifisert.
Produksjonsanleggene til Evoca Group har implementert kvalitetssystem i samsvar med standarden ISO 9001.
Standarden dekker, design og produksjon av elektroniske og elektromekaniske produkter.
Evoca Group ivaretar forbrukernes sikkerhet gjennom grundig sjekk av produktene før de markedsføres.
Under produksjonsprosessen av produkter er det kontinuerlig overvåking.
Opplæringsprogram på produkter og en effektiv reservedelsservice utgjør en viktig del av leveransen til Evoca / Wittenborgs kunder/ Leverandører

BS OHSAS 18001: Helse og Sikkerhet
Denne standarden dikterer kravene til helse- og sikkerhetsstyringssystem på jobb.
Organisasjonsstrukturen definerer planleggingsaktiviteter, ansvar, praksis, prosedyrer, prosesser og ressurser.
Evoca Group har som mål å inneha en sikkerhetskultur som involverer alle ansatte.
Forebygge ulykker og beskytte menneskelige ressurser, samt utøve en positiv innflytelse på virksomheten.
Evoca Group mener at ved å ha de mest fordelaktige helse- og sikkerhetsforholdene vil virksomheten forbedre arbeidernes psykologiske velvære og også heve de faglige standarder.

ISO 14001: Miljø
Wittenborg produsent - Evoca Group mener at omtanke for miljøet er en forpliktelse.
Bærekraftig utvikling er en av de største utfordringer, verden står ovenfor.
Omtanke for miljøet er en forpliktelse som involverer oss alle personlig, og er en basis for alle våre aktiviteter.
Respekt for miljøet utgjør mulighet for økonomisk og sosial utvikling i en renere, grønnere verden.
I mer enn 20 år har Evoca Group fokusert på miljøbevissthet.
Evocagroup -fabrikker hvor Wittenborgs maskiner blir produsert har oppnådd miljøsertifiseringen ISO 14001.

Vår kaffeleverandør Løfbergs

En stor del av bærekraftarbeidet handler om å øke etterspørsel og forbruk av kaffe fra sertifiserte avlinger. I 1995 importerte Løfbergs Lila den første containeren med økologisk kaffe. Nå er de en av verdens største innkjøpere av økologisk og Fairtrade-merket kaffe. I dag er hele sortimentet merket. På den måten gjør vi det enkelt for deg som forbruker. Velger du vår kaffe, velger du god og bærekraftig kaffe. All kaffe i vårt sortiment er sporbar, det vil si at hver kaffepose er merket med et unikt nummer, sånn at man kan spore kaffen tilbake til kaffefarmen. Våre sertifiseringer har litt forskjellig formål, men alle bidrar til en bærekraftig utvikling for mennesker og miljø.

Klima og miljø
Klimaendringer er svært utfordrede for kaffeplantasjene, og det spås at det om noen år er varmt nok til at vi kan dyrke kaffe i Paris, dette er en skremmende utvikling. En annen utfordring er at kaffe kan bli en mangelvare, fordi vi ikke sikrer at kaffefarmene og bøndene på plantasjene får godt nok betalt.

Next Generation Coffee
Løfbergs bidrar til bærekraft med å importere kun sertifisert kaffe. Nå satser Løfbergs også på å støtte kaffe-farmere, for å bidra til å sikre at neste generasjon kan ta over plantasjene. Dette gir kaffebøndene større muligheter til å leve av å dyrke kaffe. Prosjektet Next Generation Coffee blir viktig for oss alle som drikker kaffe. Mister vi de som vil driver kaffefarmene i fremtiden.


Besøk oss på:

Copyright (c) 2022 Widding Kaffesystemer AS

Org.nr. 997 103 750

Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø
Telefon: 90 92 35 74
Epost: post@kaffesystemer.no

Se vår DM for kaffe

Se vår DM for kaffe