Skrevet av: | Postet den: | Kategori:

Fra 1. september 2022 øker prisen på kaffe.

Bakgrunn (Løfbergs)

En kaotisk skipsfartssituasjon der råvareflyten mellom opprinnelsesland og Europa ikke fungerer som det skal. Både pandemien (inkludert mangel på containere og nye ruter) og Russlands invasjon av Ukraina (mange russere/ukrainere jobber med transport til sjøs og på land) påvirker forholdet. Mindre avlinger på grunn av ekstremvær. Mellom-Amerika (hvor vi henter mye dobbeltsertifisert kaffe) er spesielt rammet.

Löfbergs sine priser påvirkes av de globale råvareprisen på kaffebønner og av de kvalitetene som finnes tilgjengelig i markedet. Den senere tiden har det oppstått en stor differanse mellom de faktiske råkaffeprisene og de prisene som fremkommer på kaffebørsene. Kvalitetsdiffrensialene er fortsatt historisk høyt priset og det er ingen ting som tyder på nedgang i prisene for disse råvarene.

I tillegg har det gjennom det siste året blitt gjennomført flere prisøkninger på emballasje og annet forpakningsmateriell. Og sist men ikke minst påvirkes vi sterkt av økte fraktpriser både til lands og til havs.


Besøk oss på:

Copyright (c) 2022 Widding Kaffesystemer AS

Org.nr. 997 103 750

Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø
Telefon: 90 92 35 74
Epost: post@kaffesystemer.no

Se vår DM for kaffe

Se vår DM for kaffe