Skrevet av: | Postet den: | Kategori:

mynewsdesk: Virksomhetsåret 2020-2021 var preget av utfordringer og nye arbeidsmåter, og en sterk fremtidstro. Økt støtte til små kaffebønder, mer sertifisert kaffe, mindre klimapåvirkninger og fortsatt satsning på en sirkulær omstilling var noe av fremskrittene. Det viser Löfbergs nye bærekraftredegjørelse.

Bærekraft er vår tids viktigste spørsmål. For oss, som for alle bedrifter, er bærekraftutvikling helt avgjørende for at vi skal kunne fortsette å eksistere. Den seneste IPCC-rapporten er tydelig. Vi må reagere nå og her spiller næringslivet en avgjørende rolle. Löfbergs har siden starten av 1906 tatt et stort ansvar i samfunnet, for mennesker og miljø, og skal også i fremtiden være en ledene aktør som driver mot en bærekraftig utvikling, uttaler Anders Fredriksson, vd på Löfbergs.

Kort fra Löfbergs bærekraftredegjørelse 2020/2021

  • 100 prosent bærekraft og sertifisert sortiment.
  • 73 prosent forminsket klimapåvirkning fra 2005.
  • 76 prosent plantebasert forpakningsmateriell.
  • 72 prosent fornybar energi.
  • 105 000 småskala kaffebønder i egne utviklingsprosjekt fra 2001.
  • 28 millioner kroner tilbake til småskala kaffebønder gjennom Fairtrade-bønder og kooperativer.
  • Löfbergs har som det første kaffebrenneriet tilsluttet seg «Era of We» som demokratiserer kaffens verdikjede og lar kaffebøndene sette vilkårene.
  • Löfbergs initiativ «Circular Coffee Community» vokser og flere og flere partnere tilslutter seg.

Styrker kaffebøndene Klimaforandringene påvirker verdens kaffebønder i stor utstrekning. Dessuten ser færre unge mennesker en fremtid innenfor kaffe. Det å styrke bøndene og deres muligheter for å møte klimaforandringene og forbedre sine livsvilkår er et prioritert spørsmål for å sikre kaffens fremtid. Her gjør Löfbergs en rekke innsatser.

Innenfor rammen av International Coffee Partners jobber Löfbergs sammen med syv andre familieeide kaffeselskaper for å styrke småskala kaffebønder og deres familier. Målet var å nå 100 000 bønder innen 2023, men allerede nå har 105 000 kaffebønder deltatt i prosjektet som mange ganger leder til mangedobbelte inntekter for bøndene.

I løpet av dette året har Löfbergs som første kaffebrenneri i verden tilsluttet seg til «Era of We», en digital plattform som fører sammen med kaffebønder, kaffebrennerier, og forbrukeren. Hensikten er å demokratisere verdikjeden og la kaffebøndene sette vilkårene. Samtidig blir det lettere for forbrukeren å oppdage nye unike kaffesorter og utforske historien rundt sin favorittkaffe.

«Era of We» gjør det mulig for kaffebønder å bygge sine egne varemerker og markedsføre seg direkte mot både kaffebrennerier og forbrukere. Når bonden havner forsetet øker verdien på deres innsats hvilket skaper bedre forutsetninger for både bøndene og forbrukerne, sier Anders Fredriksen.

100 prosent i sikte Med utgangspunkt med å minimere den negative påvirkningen og maksimere det positive gjøre Löfbergs mye på bærekraftsområdet på hjemmebane også.

I løpet av året begynte Löfbergs brenne kaffe med 100 prosent fossilfri brensel, hvilket bidrar til at Löfbergs nå har minsket klimaavtrykket med 73 prosent siden 2005. Samtidig fortsetter arbeidet med å fase ut den fossile plasten i pakninger. I dag er 76 prosent av alt forpakningsmateriell som Löfbergs benytter seg av plantebasert.

En annen viktig innsats er den sirkulære omstilling som Löfbergs driver. Löfbergs initiativ «Circular Coffee Community», har som hensikt å gjøre kaffe til et 100 prosent sirkulært produkt, vokse og lokke til seg nye partnere, noe som Anders Fredriksson mener er nødvendig for fremskritt.

Hvor mye vi enn forsøker, så kan vi ikke forandre verden alene, det handler om kraften om å gjøre dette sammen. Det er en forutsetning for at vi skal kunne drive på for en sirkulær, rettferdig og en inkluderende fremtid, sier Anders Fredriksson.


Besøk oss på:

Copyright (c) Widding Kaffesystemer AS

Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø
Telefon: 90 92 35 74
Epost: post@widdingkaffe.no